فرم اولیه ارائه ایده

لطفا موارد زير را بررسي كنيد
فرم شماره۱
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
• ایده آماده اجراء ، ایده ایست که کلیه مراحل طراحی در مورد ساخت نمونه اولیه آن مورد بررسی قرار گرفته و آماده ساخت مدل اولیه می باشد
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
تغییر کد امنیتی
كد امنيتي را وارد كنيد : 
*