ثبت نام دوره های علمی-کاربردی پذیرش مهر1398 - آشنایی با رشته های مرکز

بنر.png

 

لينک ثبت نام مقطع کارداني - پذيرش مهرماه 1398

رشته هاي مرکز در پذيرش مهر 98 - مقطع کارداني ناپيوسته:

1.کارداني فني معماري-معماري شهري - کد رشته: 10929
2.کارداني فني الکترونيک صنعتي - کد رشته: 10173
3.کارداني فني مکانيک- تعميرات ماشين آلات صنعتي  - کد رشته: 10335
4.کارداني فني صنايع شيميايي- رنگ سازي  - کد رشته: 11188
5.کارداني فني نقشه برداري کارگاهي  - کد رشته: 10989
6.کارداني حرفه اي معماري- معماري داخلي  - کد رشته: 12915
7.کارداني حرفه اي طراحي لباس  - کد رشته: 13128
8.کارداني حرفه اي دوخت و تکنولوژي لباس  - کد رشته: 13088
9.کارداني حرفه اي مديريت لجستيک و زنجيره تأمين  - کد رشته: 11988
10.کارداني فني صنايع چوب-توليد مبلمان  - کد رشته: 11258
11.کارداني حرفه اي مديريت کسب و کار  - کد رشته: 12480

لينک ثبت نام مقطع کارشناسي - پذيرش مهرماه 1398 

مقطع کارشناسي ناپيوسته:
1.مهندسي فناوري معماري-طراحي و نوسازي بافتهاي فرسوده -کدرشته: 20657
2.مهندسي فناوري الکترونيک صنعتي - کدرشته: 20027
3.مهندسي فناوري عمران- ساختمان سازي - کدرشته: 20592
4.کارشناسي حرفه اي طراحي لباس - کدرشته: 22133
5.کارشناسي حرفه اي مديريت تجاري سازي - کدرشته: 21086
6.کارشناسي حرفه اي معماري-طراحي محيط داخلي - کدرشته: 22073