افتخار آفرینی و کسب مقام مرکز در مرحله کشوری پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی-کاربردی

ه گزارش روابط عمومي مرکز آموزش علمي-کاربردي تعاوني پيام شهرکرد؛ سرکار خانم زينب رحمتي دانشجوي رشته مهندسي فناوري اطلاعات مرکز در بخش شفاهي و حفظ 10جزء قرآن کريم پانزدهمين جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمي-کاربردي در مرحله کشوري موفق به کسب مقام دوم گرديد.

لازم به توضيح است بيشترين آمار راه يافته به بخش کشوري پانزدهمين جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمي-کاربردي در استان مربوط به مرکز آموزش علمي-کاربردي تعاوني پيام شهرکرد با 17 نفر از کارمندان و دانشجويان بوده است.

جدول کلي امتيازات جشنواره قرآن و عترت1398.jpgلوح تقدير مدير.jpg

لوح تقدير ايمان اسدي.jpg