مركز آموزش عالي علمي كاربردي تعاوني پيام شهركرد     

فرم نظر سنجی دانش آموختگان

شاغل بیکار
شاغل بیکار تحصیل در مقاطع بالاتر شاغل و تحصیل در مقاطع بالاتر
مرتبط با رشته تحصیلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی
کاملا پاسخگو بوده است تاحدودی پاسخگو بوده است اینجانب جهت فراگیری دروس تلاشی ننموده ام پاسخگو نبوده است
به میزان بسیار زیاد کمک نموده است تا حدودی کمک نموده است خودم تلاشی ننموده ام کمکی به دست یابی به اهداف شغلی ننموده است
محتواونحوه ارائه دروس نظری محتواونحوه ارائه دروس عملی توانمندی مدرسین
امکانات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی نقطه قوتی مشاهده ننموده ام
بله خیر
بله خیر
:
:
:
:
:
:
:
:
دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه غیرانتفاعی
دانشگاه پیام نور دانشگاه دولتی دانشگاه آزاد
:
:
:
:
:
:
تغییر کد امنیتی
كد امنيتي را وارد كنيد : 
*